IT-tjenester

  • Service Level Agreement, tjenestenivåavtale
  • Spesialtilpasset og kravspesifisert avtale
  • Spesifisert responstid på utrykning og retting av feil 24/7/365

 Ved tegning av SLA avtale vil du kunne definere et gitt antall ansatte i din bedrift som fra utvalgte nummer vil kunne nå ITsjefens telefonvakt-nummer. Når din bedrift har behov for døgnbemanning av vakttelefon og overvåkningstjenester, tilbyr vi opp til 99,9% oppetid på tjenester i våre datasenter med 24/7/365 SLA-avtale der 60 minutters responstid inngår.