Maksimal ytelse - hastighet, stabilitet og oppetid
Fleksibilitet og mulighet for tilpasninger
Konfigurasjonsmuligheter både på software- og hardwaresiden
Lokal/ intern nettverksløsning
Kryptert forbindelse mellom trådløspunkt og kontroller

Trådløst gjestenett og kryptert intert nett i en enhet
To frekvensbånd samtidig -stabil tilgang
Styring av nettsider, apper og tjenester
Styring av når nettverk skal være tilgjengelig
Kontroll av enheter med «Cloud Management»