Driftstelefon og vakttelefon

Du når oss på dagtid fra 08.00 - 16.00 på 4000 6440.
Har du avtale om vakttelefon? Du kan da ringe på dette nummeret 24/7 dersom det skulle oppstå noe kritisk som du behøver bistand til. 
Ta kontakt for å vite mer om vaktordningen! 

Besøksadr: Pirsenteret Trondheim 
Postadr: PB 1275 Pirsenteret - 7462 Sluppen 
ITsjefen Drift: 4000 6440 
drift@itsjefen.no https://www.itsjefen.no