NDC1 på Pirsenteret i Trondheim var ITsjefen's første datasenter og bærer navnet "ITsjefen nethome datacenter 1/NDC1".

Våre datasenter er under konstant oppdatering og overvåking for å sikre stabile og varig gode driftsforhold for de servere vi til enhver tid hoster.

I NDC 2 har vi fokus på grønne driftsløsninger med miljøvennlig kjøling fra sjøvann og optimalisering av strømforbruk.

Senteret er kanskje Midt-Norges første kommersielt tilgjengelige med «kald kube»-løsning der dataskapene står i lukkede kuber med inntrekk av luft i midtgang mellom skap.

 • EMP(Electro Magnetic Puls)-sikret og sertifisert
 • Sertifisert TIA-942-A & EN50600
 • Høyere i terrenget enn våre andre datasenter
 • Bygget som et "rom i et rom" av armert betong
 • Egnet til samfunnskritiske løsninger/ekstrem oppetid
 • Sertifisert TIA-942-A & EN50600, som er tilsvarende Tier III+
 • 2 trafostasjoner, strømsystem, kjølesystem og dieselaggregater
 • Full kameraovervåking og klimakontroll
 • 24/7/365 vakt og varsling
 • Gassbasert brannslukking
 • Systemer for full redundans