ITsjefen - Datasenter

I NDC 2 har vi fokus på grønne driftsløsninger med miljøvennlig kjøling fra sjøvann og optimalisering av strømforbruk.

Senteret er kanskje Midt-Norges første kommersielt tilgjengelige med «kald kube»-løsning der dataskapene står i lukkede kuber med inntrekk av luft i midtgang mellom skap.

 NDC 2 er sikret med egen redundant kobling mot ITsjefens dieselaggregat-løsning, to UPS'er med batteribank som kan utvides og tilgang til TrønderEnergi sin trafostasjon i bygget. Fordeling av strøm til de ulike skap er gjort gjennom en til fire uavhengige 16A kurser. Ved behov kan antall kurser økes eller endres til 32A. Hvert skap er sikret separat med UPS og dieseltilkobling og har tilgang på utvidet kjøling ved behov.

NDC 2 har datagulv med regulerbare plater og koblingspunkter.

Datasenterets kjølesystem består av to uavhengige system for full redundans. Primæranlegget kjøles ved hjelp av lukket anlegg mot Trondheimsfjorden. Sekundæranlegget benytter ute-moduler på tak i lukket anlegg. Begge anleggene er tilkoblet  nødstrøm-løsningen og kjører uavbrutt selv ved lengre strømbrudd.

Hvis ditt firma har et ønske om å sikre selskapets infrastruktur og er i en prosess med å undersøke mulighetene for en bedre og sikrere løsning for bedriften, er du og ditt firma velkommen på en omvisning for å se et av våre datasenter.

Overvåking:

ITsjefens digitale overvåkingsenheter vokter temperatur og luftfuktighet i alle datasenterene. Enheten(e) sender denne informasjonen periodisk til ITsjefens driftssystemer som overvåker disse og fordeler nødvendige varsler til driftspersonell og eventuelt kundens egne ansatte om det er behov for det.

Internett-forbindelse:

ITsjefen foretar innkjøp av internett-linjer til eget nett og datasenter med vekt på at det skal være null-overforbruk. Dette betyr at kunder som har sine servere/ datautstyr i vårt nett er sikret den båndbredden de faktisk har avtale om 24/7,  365 dager i året. Forbindelsene overvåkes for bruk, og kunden vil selv kunne se sitt forbruk målt i intervaller via et grafisk nettverktøy med pålogging om ønskelig. Det tilbys kapasitet opp til 10 Gigabit nettforbindelse i våre nett. I tillegg til vårt eget nett er blant annet Ventelo Networks, Telenor, UNINETT, NTE Bredbånd, TrønderEnergi Loqal og TDC tilstede i ITsjefens nett med mulighet for tilkobling via egen eller felles avtale opp til ønsket hastighet.
ITsjefen kan om ønskelig bestyre nettforbindelse for alle sine kunder og har gjennom medlemskap i RIPE et sterkt engasjement for forbedring og videreutvikling av Internett i Europa.

NDC2 er Sertifisert TIA-942-A & EN50600