ITsjefen as

ITsjefen ble etablert i 2004. Vår forretningsidé var å være IT-sjef , IT-avdeling og datasenter for bedrifter. I dag varierer typen kunde fra enmanns- og inkubasjonsbedrifter til større børsnoterte eller statlige selskap. Kundemasse og omsetning har økt jevnt på alle våre tjenester. Vi har kunder over hele landet, men har hovedfokus på midt-Norge.

ITsjefen AS har i dag 19 ansatte som driver hele 3 datasentre i Trondheimsregionen.

I tillegg leverer vi hardware, software, IT-drifts og –vedlikeholdløsninger til våre kunder der teknologiselskaper, utvikling og forskning er fremtredende. Disse selskapene har høy kompetanse og strenge krav og vi har derfor fokus på sikkerhet, oppetid på systemer og høy tilgjengelighet for kunde.

Selskapet har siden 2004 bygget opp en drifts- og konsulent-avdeling med utstrakt kunnskap om sikre datanett, IT-drift, -løsningsarkitektur og -analyse.

Våre ansatte bistår kunder 24 timer i døgnet, 365 dager i året gjennom ulike drifts- og supportavtaler.