IT-tjenester

Uansett om du velger en Colocation løsning, leier en virtuell server i et av våre datasenter eller kjøper driftstjenester for eget utstyr plassert hos din bedrift, møter vi dine behov og valg av platform/operativsystem.
Vi har erfaring med både Linux, Mac og Windows-miljø og kan levere drift-og support på alle disse.

Noen ganger forekommer det bruk av flere platformer i en og samme bedrift, og da er det en fordel at alle ansatte er inkludert i driftsavtalen og får bistand av teknisk kyndige folk som har bred kompetanse.

ITsjefen har ansatte med dybdekompetanse på alle de store og mest brukte operativsystem, og har serverhosting av både Linux og Windows-servere.

Usikker på hvilken løsning som passer best for din bedrift? Spør oss om råd! Sammen finner vi hva som er økonomisk lønnsomt og som dekker de behov og utfordringer bedriften har.