IT-tjenester

  • Konstant rullering på support tjenester
  • Et felles driftsnummer sikrer tilgjengelighet.
  • Kontinuerlig overvåking og analyse av datasystemer
  • Fleksibel driftstjeneste og tilpasset driftsavtale

 ITsjefens ansatte har en konstant rullering på support tjenester, og vårt felles driftsnummer fordeler innkommende henvendelser etter oppsatt arbeidsliste og tilgjengelighet. Den som mottar henvendelsen tar da ansvar for å igangsette nødvendige tiltak når du som kunde kontakter oss. Vi har en kontinuerlig overvåking og analyse av datasystemene vi til enhver tid har driftsansvaret for.

Om du som kunde ønsker at systemer holdes sikkerhetsoppdatert eller vedlikeholdt på annen måte, gjøres dette ved hjelp av de tilgjengelige timer som er definert i en eventuell driftsavtale. Dette, sammen med andre henvendelser utgjør totalen pr. måned av brukt tid. Ved overforbruk over en periode (eksempelvis et kvartal) foretas en revurdering av kapasitetsbehovet for bistand i samråd med deg.

ITsjefen tilbyr en fleksibel tjeneste der kun den produktive tiden man benytter pr. kunde avregnes. Dersom du ikke har en egen avtale for drift, kan dette gjøres pr. time.

Ved ordinær drift gjelder en fire-timers-regel på respons der driftsansvarlige hos oss skal ha igangsatt feilretting/nødvendige tiltak maksimalt fire timer etter mottak av henvendelsen/varsel fra systemer i overvåkning. Ordinære driftsavtaler har en kontortid fra 0800 til 1600.
Døgnkontinuerlig drift av nettverk og sentrale tjenersystemer inngår i ITsjefens driftsansvar og ivaretas av den som på det aktuelle tidspunkt har vakt. Du få tildelt en fast kontaktperson som har hovedansvaret for oppfølging av dine henvendelser, men vil likevel kunne bli besvart og effektuert av alle ITsjefens ansatte.