Internett - linjeleie

  • 10Gb med enkel oppgradering til Nx10 Gbps
  • Multiredundant fiberring i Trondheimsregionen
  • Dedikert/delt kapasitet på VLAN/bølgelengder
  • Hybridløsninger med fiber og kobber 

 ITsjefen har en fiberring i sløyfe i Trondheimsregionen til fem hovedpunkter for datautveksling mellom Internettaktører i regionen.

Fra 2016 har ITsjefens nettverk vært et multiredundant fibernett med 30Gbps forbindelser til våre grenserutere på hver lokasjon. Internt i våre to byringer er det lyssatt mer enn 70Gbps kapasitet. Vi kan raskt tilby kapasitet opp til 2x10 Gigabit nettforbindelse i vårt nett med dedikerte ruterporter for aktører med eget nett. I tillegg til ITsjefens eget fibernett er blant annet følgende aktører tilgjengelig med forbindelser i våre lokasjoner: Telenor, Broadnet, UNINETT,  NTE Bredbånd, Get, BKK, Rissa Kraftlag og TDC. Disse og flere andre lag 2/3-aktører er tilstede i ITsjefens nett med mulighet for tilkobling via egen eller felles avtale opp til ønsket hastighet.

ITsjefen er medlem av RIPE, som styrer tilgang til Internett-resurser i EMEA-regionen. Gjennom RIPE har ITsjefen egne IP-adresser og AS-nummer. Ved bruk av disse ressursene kan ITsjefen tilby sine kunder data-trafikk mot andre nettleverandører som er ønsket fra kunden via samtrafikk-avtaler. Vi kan også bistå kunder med å bli medlem i RIPE direkte og anskaffe egne ressurser for bruk i egen produksjon.

ITsjefen er, i tillegg til å ha BGP mot flere oppstrømsaktører, med på lokal trafikkutveksling for tilbydere i Trondheimsregionen. Vi er derfor tilstede på Underworlds IX i Trondheim - UWIXTRD i Prinsensgt. Les mer om UWIXTRD på www.uwix.no.