Internett - linjeleie

  • Design og drift av nettverk i mindre nett
  • Nett m flerlokasjon og multiple fiberløsninger
  • Optimal kvalitet og tilgjengelighet
  • Fra kjøp av maskinvare til ferdig nettverksmiljø

 ITsjefen AS har ansatte som har arbeidet med nettverk siden slutten av 80-tallet. 

For optimal kvalitet på nettverk benytter vi løsninger fra Fiberworks, Leteng, Foss, Cisco, HP, Dell, Intel og Meraki, samt Linuxbaserte opensourceløsninger (fri programvare).

Vi håndterer alt ifra enkeltmannsforetak med enkle krav til netttilgang til større firma med flere lokasjoner og multiple fiber-løsninger med wdm og buntede svitsjer fordelt på flere rom for maksimal tilgjengelighet.

ITsjefen designer løsninger basert på OSI-modellens lag, og fokuserer i høy grad driften rundt lag 1 (fysisk), 2 (datalink) og 3 (nettverk). Operativsystemer og applikasjoner (lag 4 - 7) driftes i ulik grad for ulike typer kunder, herunder Linux (server, desktop), Windows (server, desktop), Mac (server, desktop).

Et typisk design fra ITsjefen inkluderer bistand til anskaffelse av maskinvare etterfulgt av en konfigurasjonsprosess som leder opp til overlevering av et fungerende miljø hvor kundens applikasjoner kan tas i bruk. 

Vi benytter tjenester og verktøy fra et spekter av leverandører både på maskinvare- og programvaresiden i samarbeid med våre kunder.