Internett - linjeleie

  • Trådløst gjestenett og kryptert intert nett i en enhet
  • To frekvensbånd samtidig -stabil tilgang
  • Styring av nettsider, apper og tjenester
  • Styring av når nettverk skal være tilgjengelig
  • Kontroll av enheter med «Cloud Management»

 Bruken av skybasert IT og tjenester er økende. Med økt antall applikasjoner, trådløse enheter og ikke minst datamengder, står IT-avdelinger overfor mange utfordringer:

Å oppgradere et nettverk er en betydelig økonomisk og teknisk avansert oppgave. I dagens moderne nettverk må alt av utstyr være pålitelig, enkelt å administrere i stor skala og kompatibelt med det nyeste av teknologi. Valg av riktig nettverksløsning er kritisk i forhold til å holde driftskostnadene nede. 

Cisco Meraki leverer enkle, sikre og nettsky-styrte nettverk beregnet på mellomstore selskaper og organisasjoner. Dette er en løsning for bedrifter som har de samme IT-behovene som store organisasjoner, men som mangler ressursene til å integrere komplekse IT-løsninger. Merakis løsning er bygget fra grunnen av og optimalisert for nettskyen.

Hvem bruker Cisco Meraki

  • Butikker, forretningsbygg der man ønsker å tilby trådløs nettilgang til ansatte og gjester.
  • Bedrift med behov for egen markedsføringskanal.
  • Bedrifter/ organisasjoner ansvarlig for bygg med mange brukere som krever stabil og pålitelig tilkobling.
  • Bedrifter lokalisert der utstyr med WIFI-mulighet befinner seg

Meraki