Internett - linjeleie

IPv6 er versjon 6 av Internett-protokollen og er etterfølgeren til IPv4. Den ble i hovedsak utviklet for å håndtere mangelen på mulige IP-adresser som oppstod med versjon 4. Samtidig er andre mangler ved IPv4 utbedret. Hovedendringene fra IPv4 er:

  • Større antall mulige adresser
  • Forenkling av IP-hodet
  • Økt støtte for utvidelser (bl.a. for autentisering, dataintegritet og datakonfidensialitet)
  • Mulighet for å markere dataflyt (Flow labeling)

 ITsjefen innførte IPv6 i sine systemer allerede i 2009 og har lang erfaring med å håndtere IPv4 og IPv6 samtidig, såkalt dual-stack (dobbel protokollstakk). Vi har gjennomført det omfattende arbeidet med å integrere IPv6 i våre tjenester for å bidra sammen andre aktører til utviklingen 

ITsjefen er som medlem av RIPE LIR (Local Internet Registry) for de kunder som ønsker egne adresser og kan søke om IPv6 hos RIPE på vegne av de som måtte ha et ønske om å komme tidlig i gang med dette.

RIPE NCC er en uavhengig non-profit organisasjon som fungerer kordineringssenter (Regional Internet Registry (RIR)) og er ansvarlig for blokkfordeling og registrering av Internet ressurser i Europa, Midtøsten og deler av Sentral-Asia.

Det er liten tvil om at IPv6 er i ferd med å bli en viktig del av Internetts nære framtid. I fjerde kvartal i fjor havnet Norge på en syvende plass på listen over IPv6-utbredelse og hadde en økning på 88% fra foregående kvartal. Men med 8,2% IPv6-trafikk totalt er det langt igjen før vi kan skryte av resultatene. Se statistikk over IPv6 adoptering sortert på land og nettverk målt via Akamai's CDN.

Fordelene med IPv6

Med IPv6 er utvidelseshoder for autentisering og kryptering blitt definert separat, slik at applikasjoner på høyere nivå kan bruke en eller begge funksjoner når det kreves. Sikkerhetselementer kan enkelt tas i bruk i IPv6, blant annet fordi IPv6 ikke trenger bruk av NAT. I dag er IPv4-adressene tilfeldig tildelt geografisk sett. Dette har historiske årsaker. Den viktigste forutsetningen for en effektiv hierarkisk ruting er optimal tildeling av adresser. Med IPv6 er mulighetene for en slik optimalisering tilstede.

Velregulert tildeling av IPv6-adresser, og bruk av hierarkisk adressering gir nye muligheter for raskere og mer effektiv ruting. IPv6 muliggjør automatisk tildeling og endring av IP-adresser og autokonfigurering av adresser. Dette forenkler i første rekke nettverksadministrasjon. Mekanismer for kvalitetshåndtering (Quality of Service (QoS)) er innebygget i IPv6. Det er derfor enklere å få til prioritering av tidssensitive datastrømmer (altså streaming og ”realtime”) og effektiv pakkehåndtering. Overføring av tale- og videopakker i parallell med andre datapakker er også en av forbedringene med IPv6.

Kontakt oss gjerne for en gjennomgang av mulighetene med IPv6 i din bedrift.