ITsjefen - Datasenter

 • En leid serverløsning i vårt datasenter
 • Hardware skreddersys ut ifra dine krav og ønsker
 • Lavere kostnader i hardware og infrastruktur
 • Månedsavgift for hardware, software og drift
 • Din egen server i vårt datasenter- colocation

 Våre Datasenter kan tilby:

 • Redundant tilførsel av strømkurser (A og B-strøm)
 • Klimakontroll
 • SMS-overvåking av tjenester/ porter på egen server, eller i eget skap
 • Dobbel adgangskontroll
 • Digital kameraovervåking til ekstern lokasjon
 • Vaktordning med 24/7/365, overvåking av drift av servere med SLA-mulighet
 • Gassbasert brannslukking med automatiske sensorer tilknyttet vaktordning
 • Egen service avtale med kjøle- og elektriker-firma
 • 10Gbps nettverksforbindelse til ITsjefens datanett
 • Dedikerte IP-adresser etter dokumentert behov (IPv4 og IPv6)
 • Brannmurtjeneste

Tilleggstjenester:

 • Mulighet for kjøp av dedikert båndbredde fra 1Mbps til 2x 10Gbps
 • Mulighet for eget AS-nummer og BGP-sesjon mot to av ITsjefens rutere
 • Transport av data via bestemte leverandører til ulike motparter på Internett
 • Punkt-til-punkt leide internett linjer