ITsjefen - Datasenter

 • Sertifisert TIA-942-A & EN50600, som er tilsvarende Tier III+
 • 2 trafostasjoner, strømsystem, kjølesystem og dieselaggregater
 • Full kameraovervåking og klimakontroll
 • 24/7/365 vakt og varsling
 • Gassbasert brannslukking
 • Systemer for full redundans

NDC4 har lokasjon Tungaveien 30 i 2. underetasje - 50 m.o.h - utenfor risikoområder for flom, ras og kvikkleire ref. NVE’s aktsomhetskart. 

Datasenteret ble i 2016 sertifisert etter TIA-942-A & EN50600, som er tilsvarende Tier III+

NDC4 er ca 600 m2 med ytre sone (konsollrom, ankomst/varetransport), indre sone (datahall) og kundesoner (sikre soner) og har felles konsollrom for KVM-løsninger og kontrolloppgaver.

Datasenteret tilbyr ITsjefens trådløse gjestenett - ITsjefen OpenZone

Serverhosting

 • En leid serverløsning i vårt datasenter - dedikert serverhosting
 • Fleksibelt og effektivt datasenter med VMware vSphere
 • Skreddersydd hardware
 • Sikre løsninger og kostnadseffektive, redundante internetttilkoblinger
 • Katastrofehåndtering og stabil sikkerhetskopiering
 • Månedsavgift for hardware, software og drift
 • Din egen server i vårt datasenter - Colocation
 • Fleksibel driftstjeneste og tilpasset driftsavtale

Strøm

 • To eksterne trafostasjoner eid av TrønderEnergi Nett
 • To separate strømsystem fra datarom fram til trafostasjoner
 • To dieselaggregat
 • To batteribanker (UPS) for full last i minimum 10 min
 • Egne underfordelinger pr. kundesone.
 • Strømuttak i Datarack via PDU med føring på bru under datagulv.
 • Ingen sammenkoblinger mellom A- og B-strøm på inntak, diesel, batteribank, underfordeling eller framføring til kundes dataskap

Sikkerhet

 • Full kameraovervåking med lagring av rådata på annen lokasjon
 • To uavhengige overvåkingssystem
 • 24/7/365 vakt og varsling
 • Overvåking - strøm, temperatur, brannsikring, infrastruktur og systemer
 • Gassbasert brannslukking med automatiske sensorer tilknyttet vaktordning
 • Mulighet for egen overvåking og varsling
 • Adgangskort med døgntilgang
 • Kundesoner er bygget med gitter og port med adgangskontroll

Kjøling

 • Liebert HIROSS HPM kjølekabinett utviklet for sikring av virksomhetskritiske
  applikasjoner - EC-vifter og ICOM kontroll
 • Klimakontroll og overvåking med to uavhengige systemer for full redundans
 • Temperatur-sensorer
 • Fuktighets-sensorer
 • Vanndeteksjon
 • Egen service avtale med kjøle- og elektriker-firma

Fibernett/ Datatransport

 • Etablerte kommunikasjonspunkter for flere aktører
 • Leverandører med fibernett : TDC Get (Loqal), Telenor, Broadnet og ITsjefen
 • VLAN, QinQ, leide punkt-til-punkt-samband eller dedikerte fiberpar
 • Mulighet for etablering av egne fiberforbindelser