IT-tjenester

  • Rådgiving ved investering i datautstyr
  • Rådgiving i forhold til sikkerhet, nettverk og infrastruktur
  • Hjelp til oppsett av kravspesifikasjon
  • Bistand ved gjennomgang av innkomne tilbud

 Anskaffelse av utstyr

Skal du investere i nytt datautstyr er det viktig at du kjøper riktig. Det er ikke alltid pris er det viktigste, men at du velger rett kvalitet på maskiner og utstyr som du faktisk har bruk for. Vi hjelper deg med å finne ut hva som er best for din bedrift. Vi gir deg også råd i forhold til sikkerhet, nettverksutstyr og infrastruktur.

Oppsett av kravspesifikasjon til anbud

Hvis du skal innhente anbud fra ulike leverandører, er der viktig å ha korrekte og gode kravspesifikasjoner på det du ønsker av utstyr. Det krever solid it-kompetanse å sette opp dette på tilfredstillende måte og dermed sikre at anbudene stemmer med bedriftens faktiske behov. Vi gjennomgår kravspesifikasjonene på maskinvare,nettverksutstyr og evnt tilhørende programvare i samarbeid med deg. Slik vil du få anbud med riktig utstyr til riktig pris.

Gjennomgang av innkomne anbud

Vi hjelper deg med å analysere de anbudene du har motatt, slik at du lettere kan velge det beste tilbudet. Vi velger ikke for deg, men bistår med tilstrekkelig informasjon og kunnskap som gjør det mulig å se hvilke anbud som dekker både utstyrsbehov og har best pris i forhold til leveransen.