IT-løsninger

 • Kameraovervåking
 • Lagring av data på annen lokasjon
 • To uavhengige overvåkingssystem for datasentrene
 • Feil varsles til vaktsentral/vaktleder
 • 24/7/365 vaktordning
 • Kontroll-og administrasjonssystem for henting av data

 ITsjefens IOC (kontroll- og administrasjonssystem) henter fortløpende inn relevante data fra målepunkter i rom og på utstyr som benyttes til å vise trender, feil- og terskel-alarmer.

Overvåking skjer blant annet på:

 • Nødaggregat
 • Alle strømkurser
 • UPS-system
 • Alle PDUer
 • Kjøleanlegg
 • Temperatur-sensorer
 • Fuktighets-sensorer
 • Brann-detektorer
 • Brann-sentral
 • Infrastruktur

Denne tjenesten kan kjøpes separat for det enkelte system eller for plasseringen totalt, dersom overvåkning av enkelt-enheters tilstand er ønsket ned til tjeneste- og port-nivå.

Slik sikrer vi dine data og sørger for at du som kunde opplever minimalt med tekniske problemer og nedetid.