IT-løsninger

 • Bistand med sikkerhetsanalyser ved nykjøp og reinvesteringer
 • Hjelp til gjennomgang av eksisterende utstyr og endringsbehov
 • Gjennomgang av din bedrifts it-sikkerhet

ITsjefen AS som selskap har kompetanse på en rekke områder innen informasjonssikkerhet. Denne kompetansen ønsker vi skal bidra til å bedre informasjonssikkerheten hos våre kunder.

Vi har erfaring med blant annet følgende trusler:

 • tjenestenektangrep
 • skadevare
 • vannhullsangrep
 • manipulasjon
 • mellommannsangrep

Av sosiale IKT-relaterte trusler kan nevnes:

 • manipulasjon av IT-systemer
 • angrep på nettverk via ansatte
 • misbruk av tilgang
 • interne IKT-relaterte trusler (misfornøyde ansatte, tidligere ansatte, hull hos tredjeparts sammarbeidspartnere).

Flere av våre ansatte har arbeidet med informasjonssikkerhet i en årrekke og har gjennomført oppdrag innen sårbarhetsscanning, inntrengningstester og sosial manipulasjon, og vi har sikret spor for privat etterforskning etter inntrengning i kunders nett/tjenester.

Operativ kompetanse ellers:

 • Kartlegging av «nå-status» i et nettverk/domene.
 • Infrastrukturgjennomgang – identifisere «sovende sårbarheter» (porter et.c.)
 • Inn- og utvendig trusselbilde på plattform
 • Deteksjon av nettverkstrusler (anormale hendelser på Lag 2 og Lag 3 i OSI)
 • Deteksjon av sårbarheter på plattform (Lag 4 – Lag 6 i OSI)
 • TCP/IP ruting, kommunikasjon og link/forbindelser (Lag 2 og Lag 3 i OSI)
 • Feil/ikke-fungerende løsninger i brannmur
 • Identifisere vektorer som kan forbedres i nettverk og plattform (Lag 1 – 6 i OSI)
 • Kryssplattformkompetanse (Windows, Mac og Linux samt iOS og Android).
 • Mobile sårbarheter (minnepenn/USB, WiFi/Bluetooth, 3G/4G).

 Kontakt oss for mer informasjon om hva vi kan bidra med for din bedrift !