Internett - linjeleie

Tjenester i nettskyen kommer i flere varianter:

  • Infrastruktur (IaaS)
  • Plattform (PaaS)
  • Programvare (SaaS)
  • Arbeidsstasjon (Daas | Desktop as service)

Nettskyen (eng: cloud computing) er en betegnelse på alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som står i eksterne serverparker tilknyttet internett.

Serverparkene i nettskyen kjennetegnes ved at de er laget for dynamisk skalering ved skiftende kapasitetsbehov, og ved at det som regel betales for faktisk bruk.

Selv om det er utstrakt skepsis mot å flytte virksomhetskritiske bedriftsservere ut til en ekstern leverandør i nettskyen, forventes det at nettskyen vil påvirke både IT-bransjen og bruken av IT i stor grad i tiden fremover ettersom nettskyen gir en god kombinasjon av kostnadseffektivitet og fleksibilitet. Istedenfor å måtte kjøpe servere selv, kan bedrifter leie kapasitet ved behov.

Eksterne eller interne skyløsninger

Jo nærmere kunden er løsningen, jo bedre. Desto færre aktører mellom kunden og tilbyderen, desto færre flaskehalser og svake punkter.

Ta kontroll over skytjenestene og få din egen "hjemmesky" eller "privat sky" satt opp i bedriftens egne lokaler. To eller flere sett med servere i et eller flere rom sørger for stabile og pålitelige tjenester for bedriftens interne og eksterne brukere!

Sikkerhet i nettskyen ?

De fleste bedrifter benytter allerede i dag en eller flere skytjenester, for eksempel til deling av dokumenter via Google Drive, DropBox og Onedrive eller til ekstern plassering av backup. Det er dog viktig å forstå hvordan disse skytjenestene fungerer, og vurdere nøye hva som er best og mest lønnsomt i tillegg til hensynet til sikkerhet. Bedriftens data må trygges på best mulig måte!

Tenk, planlegg, utfør

Et fornuftig råd er derfor å se seg om etter en aktør som er tilstede i det landet man har sin operasjon, kanskje i samme region eller by. Dette medfører at dataene for det meste har kort reiserute, man sikrer fysisk tilgjengelighet.