• 10Gb med enkel oppgradering til Nx10 Gbps
 • Multiredundant fiberring i Trondheimsregionen
 • Dedikert/delt kapasitet på VLAN/bølgelengder
 • Hybridløsninger med fiber og kobber 

 ITsjefen har en fiberring i sløyfe i Trondheimsregionen til fem hovedpunkter for datautveksling mellom Internettaktører i regionen.

Fra 2016 har ITsjefens nettverk vært et multiredundant fibernett med 30Gbps forbindelser til våre grenserutere på hver lokasjon. Internt i våre to byringer er det lyssatt mer enn 70Gbps kapasitet. Vi kan raskt tilby kapasitet opp til 2x10 Gigabit nettforbindelse i vårt nett med dedikerte ruterporter for aktører med eget nett. I tillegg til ITsjefens eget fibernett er blant annet følgende aktører tilgjengelig med forbindelser i våre lokasjoner: Telenor, Broadnet, UNINETT,  NTE Bredbånd, Get, BKK, Rissa Kraftlag og TDC. Disse og flere andre lag 2/3-aktører er tilstede i ITsjefens nett med mulighet for tilkobling via egen eller felles avtale opp til ønsket hastighet.

ITsjefen er medlem av RIPE, som styrer tilgang til Internett-resurser i EMEA-regionen. Gjennom RIPE har ITsjefen egne IP-adresser og AS-nummer. Ved bruk av disse ressursene kan ITsjefen tilby sine kunder data-trafikk mot andre nettleverandører som er ønsket fra kunden via samtrafikk-avtaler. Vi kan også bistå kunder med å bli medlem i RIPE direkte og anskaffe egne ressurser for bruk i egen produksjon.

ITsjefen er, i tillegg til å ha BGP mot flere oppstrømsaktører, med på lokal trafikkutveksling for tilbydere i Trondheimsregionen. Vi er derfor tilstede på Underworlds IX i Trondheim - UWIXTRD i Prinsensgt. Les mer om UWIXTRD på www.uwix.no.

Tre datasenter i Trondheim

 • Kameraovervåking og klimakontroll
 • 24/7/365 vakt og varsling
 • Gassbasert brannslukking
 • Systemer for full redundans

Serverhosting

 • Serverløsning/ Colocation i vårt datasenter
 • Skreddersydd hardware
 • Drift- og supportavtaler
 • Lavere kostnader og månedsavgift

Ruting og infrastruktur

 • Design og drift av nettverk i mindre nett
 • Nett m flerlokasjon og multiple fiberløsninger
 • Optimal kvalitet og tilgjengelighet
 • Fra kjøp av maskinvare til ferdig nettverksmiljø

IT-drift - og supportavtale

 • Konstant rullering på support tjenester
 • Et felles driftsnummer sikrer tilgjengelighet.
 • Overvåking og analyse av datasystemer
 • Fleksibel driftstjeneste og tilpasset driftsavtale

Overvåkingstjenester

 • Kameraovervåking
 • Lagring av data på annen lokasjon
 • Uavhengige overvåkingssystem
 • 24/7/365 vaktordning

Innleid it-kompetanse

 • Rådgiving ved investering
 • Rådgiving - sikkerhet - nettverk - infrastruktur
 • Hjelp til oppsett av kravspesifikasjon
 • Bistand ved vurdering av tilbud