Utskrift

 Bruken av skybasert IT og tjenester er økende. Med økt antall applikasjoner, trådløse enheter og ikke minst datamengder, står IT-avdelinger overfor mange utfordringer:

Å oppgradere et nettverk er en betydelig økonomisk og teknisk avansert oppgave. I dagens moderne nettverk må alt av utstyr være pålitelig, enkelt å administrere i stor skala og kompatibelt med det nyeste av teknologi. Valg av riktig nettverksløsning er kritisk i forhold til å holde driftskostnadene nede. 

Cisco Meraki leverer enkle, sikre og nettsky-styrte nettverk beregnet på mellomstore selskaper og organisasjoner. Dette er en løsning for bedrifter som har de samme IT-behovene som store organisasjoner, men som mangler ressursene til å integrere komplekse IT-løsninger. Merakis løsning er bygget fra grunnen av og optimalisert for nettskyen.

Hvem bruker Cisco Meraki

Meraki