• Trådløst gjestenett og kryptert intert nett i en enhet
 • To frekvensbånd samtidig -stabil tilgang
 • Styring av nettsider, apper og tjenester
 • Styring av når nettverk skal være tilgjengelig
 • Kontroll av enheter med «Cloud Management»

 Bruken av skybasert IT og tjenester er økende. Med økt antall applikasjoner, trådløse enheter og ikke minst datamengder, står IT-avdelinger overfor mange utfordringer:

Å oppgradere et nettverk er en betydelig økonomisk og teknisk avansert oppgave. I dagens moderne nettverk må alt av utstyr være pålitelig, enkelt å administrere i stor skala og kompatibelt med det nyeste av teknologi. Valg av riktig nettverksløsning er kritisk i forhold til å holde driftskostnadene nede. 

Cisco Meraki leverer enkle, sikre og nettsky-styrte nettverk beregnet på mellomstore selskaper og organisasjoner. Dette er en løsning for bedrifter som har de samme IT-behovene som store organisasjoner, men som mangler ressursene til å integrere komplekse IT-løsninger. Merakis løsning er bygget fra grunnen av og optimalisert for nettskyen.

Hvem bruker Cisco Meraki

 • Butikker, forretningsbygg der man ønsker å tilby trådløs nettilgang til ansatte og gjester.
 • Bedrift med behov for egen markedsføringskanal.
 • Bedrifter/ organisasjoner ansvarlig for bygg med mange brukere som krever stabil og pålitelig tilkobling.
 • Bedrifter lokalisert der utstyr med WIFI-mulighet befinner seg

Meraki

Tre datasenter i Trondheim

 • Kameraovervåking og klimakontroll
 • 24/7/365 vakt og varsling
 • Gassbasert brannslukking
 • Systemer for full redundans

Serverhosting

 • Serverløsning/ Colocation i vårt datasenter
 • Skreddersydd hardware
 • Drift- og supportavtaler
 • Lavere kostnader og månedsavgift

Ruting og infrastruktur

 • Design og drift av nettverk i mindre nett
 • Nett m flerlokasjon og multiple fiberløsninger
 • Optimal kvalitet og tilgjengelighet
 • Fra kjøp av maskinvare til ferdig nettverksmiljø

IT-drift - og supportavtale

 • Konstant rullering på support tjenester
 • Et felles driftsnummer sikrer tilgjengelighet.
 • Overvåking og analyse av datasystemer
 • Fleksibel driftstjeneste og tilpasset driftsavtale

Overvåkingstjenester

 • Kameraovervåking
 • Lagring av data på annen lokasjon
 • Uavhengige overvåkingssystem
 • 24/7/365 vaktordning

Innleid it-kompetanse

 • Rådgiving ved investering
 • Rådgiving - sikkerhet - nettverk - infrastruktur
 • Hjelp til oppsett av kravspesifikasjon
 • Bistand ved vurdering av tilbud